Jesus är vägen och sanningen och livet

Kristna bönder i Finland

Jordbrukarna gör ett viktigt arbete under ständig press från många olika håll. Ensam och i egen kraft orkar vi inte länge. Vi behöver varandra och Guds ledning i våra företag. Vår bön är att fler och fler bönder hittar varandra och uppmuntras att söka Herrens vilja. Han ger oss en framtid och ett hopp!

Aktuellt:

Utställningen Okra och övernattning. Läs mera.

Den närvarande Jesus! Läs mera.

Guds vilja och lydnad. Läs mera.

Kristna bönder rf – Kristityt viljelijät ry

Föreningen Kristityt viljelijät ry – Kristna bönder rf  är tvåspråkig. Dess syfte är bl.a att främja gemenskapen mellan kristna bönder och andra primärproducenter,  samt att sprida evangeliet till finländska bönder. Som förening är det enklare att arrangera olika tillställningar i framtiden.

Vi tror:

  • På en treenig Gud: Fadern, Sonen och den Helig Ande.
  • På Jesu Kristi fullkomliga försoningsverk.
  • Att Bibeln är helt och hållet Guds ord.

Om du vill ha tilläggsinformation kan du skicka e-post till

kristnabonder@gmail.com

eller ringa Kaj Nylund 040-5467744 eller Anders Salo 045-2069777