Frid ärade bond-kollegor!

Det har gått en par veckor sedan konferensen i Kiponniemi. När jag tänker på den är tacksamhet den främsta känslan jag har. Jag är tacksam för alla som kom och för den gemenskap vi kristna bönder fick erfara. Framför allt, tack till Herren att Han var mitt ibland oss!

I medlet av januari lyssnade jag till en liknelse som stannade i mitt minne. Liknelsen handlade om hur man ska göra för att flocken ska hållas ihop. En australiensisk jordbrukare hade berättat den för hundra år sedan. Enligt honom kan man hålla ihop flocken på två sätt: antingen bygger man ett stängsel, eller så gräver man en brunn. Ett stängsel eller en hage är alltid på sin plats. Den kan här stå för vår hemförsamling där vi samlas inom trygga gränser. Det andra alternativet är att gräva en brunn så att flocken eller medlemmarna får dricka. Vi Kristna Bönder är för brokig skara för att hållas inom ett stängsel på grund av våra geografiska skillnader och skillnaderna i vår andliga bakgrund. Kvar står att gräva en brunn för att hålla oss tillsammans, genom nationella och lokala samlingar, samt genom annan kontakt.

Jesus mötte den samariska kvinnan vid Sykars brunn och han bjöd henne vatten att dricka. När hon förundrade sig över att han inte hade något kärl förklarade Jesus, att det inte handlade om vanligt dricksvatten.

Jesus svarade henne: Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.” Joh. 4:13-14.

Min bön är, att också vår källa skulle flöda av levande vatten till alla dem som kommer till den. Något av detta fick vi uppleva i Kiponniemi under lördagen då vi fick bli vederkvickta av den Helge Andes närvaro.

Med Välsignelse, Maido och Hanna Rei

***

God förtsättning på det nya året, bästa kollegor!

En morgon senaste vecka när jag läste 1:a kapitlet i 1:a Timoteusbrevet, började följande ord från vers 14-15 kännas bekanta:

Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag dennstörste!”

Jag funderade till vilket tillfälle och till vilken diskussion jag speciellt anknöt de här orden? Senare under dagen kom jag ihåg… För drygt ett år sen var jag med min son, då 5 år, på maskinutställningen i Helsingfors. Vi tjänade i Kristna bönders monter, och tittade även lite på maskiner.

Efter att ha tittat på de skinande maskinerna kom frågan väldigt överraskande som bröt tystnaden under hemresan: ”pappa, vad betyder korsfästa?” -då jag förklarat följde följande fråga: ”blev Jesus fastspikad här?” -då jag vände mig om för att titta, pekade det lilla fingret på pulsådern i handleden… sen hörde jag frågan: ”varför måste Jesus dö?” Jesu försoningsverk blev på något vis konkret för oss när jag samlade mig efter det berörande samtalet och berättade vad Bibeln lär om Guds kärlek till oss syndare. Vi har inte förtjänat någonting men Guds nåd och räddning erbjuds åt alla som ödmjukar sig inför Honom, ber om förlåtelse för sina synder och gör bättring. Jesus dog för oss!

När dessa tankar snurrar under arbetet, går tankarna vidare till vår förening: Vad månne Gud har förberett och tänkt för oss? Väldigt många går mot förtappelsen utan att känna Jesus, Han som vill befria oss! Jag tror att vi kristna bönder har ansvaret att evangelisera åt andra bönder. Men har vi ett sådant hjärta och är Jesu kärlek så verklig i vår vardag att Hans Ande får verka liv i de människor som är anförtrodda oss i vår omgivning?

Vi har lämnat de kommande bondedagarna i bön inför Herren. Vi ber att Gud utrustar oss och förenar oss som bröder och systrar. Du har väl anmält dig?

mjölkproducent Mikko Mattila, Valkeala

***

Bästa kollegor!

Efter frukosten satte jag mig i fåtöljen och öppnade Bibeln. Det fanns tid en stund innan jag skulle i väg på morgonlänk. Det uttrycket lärde jag mig i slutet av 80-talet på min praktikplats. När bonden kom ur svinhuset på morgonen konstaterade han glatt: ”min fru och jag kom just från morgonlänken”.

Versen ur Hesekiel 34:16 talade till mig:

”De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda, och de svaga ska jag stärka. Men de feta och de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa.”

Speciellt första delen av versen talade till mig. På ett nytt, friskt sätt såg jag vilken stor och nådig och kärleksfull Gud vi har. En av de viktigare delarna i vårt trosliv är vilken uppfattning och bild vi har av Gud. Han söker oss som är förlorade och vilsna. Som den förlorade sonens far tar han emot oss med öppen famn, om vi bara förstår att vända oss till Honom. Han sköter om och förbinder de sårade som den barmhärtige samariten utan att beräkna kostnader. Vem av oss är inte sårade i detta livets hårda sjögång, där vågorna ibland står höga och vinden piskar. Men den byggnad som är grundad på Kristus-klippan håller när vinden viner och störtfloden kommer. Vi har inte blivit lovade ett problemfritt liv i denna tid, men det finns trygghet i Honom som håller vid varje tillfälle. Jag har lärt mig att lita på det.

Han vill styrka oss som är svaga. Det är inte de friska som behöver helande, utan de sjuka (Matt 9:12-). Kristus har kommit för att söka just de förlorade och syndiga. Även Hans motståndare beskyllde Honom för att vara syndares vän. Det som Jesus inte kunde tolerera var hårda hjärtan, religiositet och skenhelighet. Han sade aldrig hårda ord till svaga, syndiga, ångerfulla och de som misslyckats i livet. Endast djup kärlek och medkänsla. Även om ingen skulle förstå eller godkänna mig som jag är så förstår, godkänner och älskar Jesus mig. Men ack så svårt det här är att förstå för egen del, åtminstone för mig.

Han vill uppmuntra även oss att fara till nya områden för att söka upp de som är skilda från Gud. Vi har inte fått modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande (2 Tim 1:7). I Guds vapenutrustning är endast ryggen oskyddad (Ef. 6:14-17). Det talas ingenting om att retirera. Han sände lärjungarna utan väska och pengar, gav dem makt och auktoritet att driva ut onda andar och bota sjukdomar (Luk. 9:1-6). Guds omsorg är svår att förklara och ibland även svår att förstå, men den är sann. Jag har fått se av den i andras liv och även lite egen erfarenhet har hunnit samlas i denna ålder.

Med dessa tankar i morgonstund, vill jag uppmuntra dig läsare. Gud har makten, det är Han som regerar nu, alltid och i evighet, amen.

Heikki Siitonen

***

Bästa bondekollegor och vänner!

Som jordbrukare fascineras jag av de olika årstiderna. Våren är underbar när skapelsen vaknar till liv och man kommer igång med vårbruket och sådden. Sommaren är skön och det är fantastiskt att se hur allting växer och utvecklas. På hösten är det härligt att få bärga in skörden som vår Herre har gett, och även att börja förbereda för nästa säsong!

Men jag tycker också om vintern. Då finns det oftast lite tid över för annat än arbete, och det behöver vi så väl! Det finns tid att läsa, och jag vill rekommendera en bok framom alla andra: Guds ord, Bibeln! Vi behöver läsa Guds ord varje dag under året, men jag är så tacksam för den här ”lugna” tiden när man har tid att fördjupa sig och läsa mera! Det är så viktigt att vi känner till Guds ord, så att vi känner vår frälsare Herren Jesus som är vägen, sanningen och livet! I ingen annan finns sanningen. Det finns kristen litteratur som är bra, men tyvärr finns det också mycket som inte är bra.

Jesus själv (och även Paulus och de andra apostlarna) varnar oss väldigt många gånger för falska profeter (t.ex. Matt 24:11), för vargar i fårakläder (Matt 7:15) som försöker bedra oss. Paulus berättar om det stora avfallet som måste komma före Jesu återkomst (2 Tess 2:3). Avfalla kan man ju endast göra om man först har trott (varit kristen). I Matt 25 berättar Jesus liknelsen om de 10 jungfrurna, av vilka endast hälften lyckades hålla lamporna (tron) brinnande tills brudgummen kom. Till de övriga sade brudgummen: Jag känner er inte.

När en bankman skall lära sig att avslöja en förfalskad sedel så studerar han inte en massa falska sedlar. Nej, han studerar den äkta noggrant och då observerar han genast den falska när den dyker upp. Därför är det också för oss så oerhört viktigt att studera det äkta: Bibeln, under bön till vår Fader och ledda av Den Helige Ande, så att vi kan avslöja ”vargarna” (Matt 7:16-23) när de uppenbarar sig, och hålla oss fasta i tron.

Vi jordbrukare har nu upplevt flera år av prövningar efter varandra. Inför detta nya år, nådens år 2019 vill jag stämma in med Paulus i hans bön för Efesierna och be för oss alla:

”Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.” Ef 3:14-21

Välsignat nytt år 2019 önskar

Kaj Nylund, svinfarmare

***

”Herren reser upp de nerböjda.”
Psalm 146:8

***

Något helt annat

I början av bibeln kan vi läsa om hur Gud skapade världen. Han skapade allt det fina ur ingenting och Han såg att det var gott. Han ville ha någon att dela allt med, och skapade människan till sin avbild. I början levde Adam och Eva i harmoni med skapelsen och i gemenskap med Skaparen. De fick befallningen att odla och bevara. Detta har vi jordbrukare fortsatt med, fortsätter än idag och kommer att fortsätta så länge denna jord finns.

När vi läser vidare i bibeln ser vi att det inte tog länge förrän det började gå utför för Adam och Eva. Människan blev dels lurad av djävulen och dels bedragen av sina egna begär, och man började göra uppror mot Gud och tro att man klarar sig bäst själv. Detta fortsätter tyvärr än idag. Men Gud har inte slutat älska oss, Han älskar oss var och en så mycket att Han sände sin ende son, Jesus, hit till jorden för att ta vårt straff på sig på korset för att var och en som tror på Honom skall ha evigt liv (Joh 3:16). Gud vår Faders högsta önskan är att vi skall ta emot detta erbjudande, vända oss till Honom igen genom Jesus Kristus och söka gemenskap med Honom!

Tänk, universums Skapare vill ha gemenskap med just dig som läser detta! Han längtar efter dig! Vänd dig till Honom i bön, dela dina bekymmer med Honom, bekänn dina synder och din otillräcklighet och ditt nya liv kan börja redan idag! Kristendomen är inte en religion utan en relation. I alla andra religioner försöker människan vara så bra som möjligt för att duga inför sin gud. I kristendomen kommer vår Gud, alltings skapare, ner till oss och vill ha gemenskap med oss. Detta är något helt annat! Våra bekymmer tar inte slut, men den frid som uppstår när man överlåter allt till Herren går inte att beskriva. Han har lovat att vara med oss all dagar intill tidens slut (Matt 28:20).

Gud är också den bästa rådgivaren när det gäller ditt jordbruk. Och hur skulle Han inte vara det, Han har ju skapat allting och vet hur allt fungerar, ”och kasta alla era bekymmer på Honom, för Han har omsorg om er” (1 Petr 5:7). Han har också lovat att Han ”skall lära oss det rätta sättet” (Jes 28:26).

Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. (Jes 40:31)

***

IMG_0974

Vi har ett viktigt uppdrag

Som vi alla vet så finns idag många orosmoln för oss jordbrukare, usla producentpriser och oerhörda krav från alla håll. Alltför många jordbrukare är mycket trötta och känner en hopplöshet. Många är tyngda av enorma arbetsbördor, stora skulder, dålig ekonomi m.m. Det blir inte bättre av all byråkrati och tidningar som t.ex skriver att 80 % av jordbruken kommer att försvinna.

Det finns ändå alerta reportrar som inser allvaret. På yles nätsida kunde man läsa 17.7 ”Nälänhätä voi iskeä Suomeenkin”. Med hänvisning till klimatförändringen skriver man att ”om 10-30 år finns det kanske inte möjligheter att importera mat” och man fortsätter med att ”det är mycket viktigt att inte matproduktionen i Finland körs ner”. Hela artikeln kan läsas här.

Vi jordbrukare har en mycket viktig uppgift att förse nationen med mat i framtiden. Vår bön är att fler och fler skall inse detta, att vi skall få en sundare jordbrukspolitik och stabilare ekonomi för jordbrukarna. Mat behövs i alla tider. I 1 Mos 8:22 står ”Så länge jorden består, skall sådd och skörd aldrig upphöra”.

 ***

Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur skall ära mig, schakaler och strutsar, ty jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig skall höja mitt lov.

Jes. 43:19 – 21

OLYMPUS DIGITAL CAMERA