Föreningen Kristityt viljelijät ry – Kristna bönder rf  är tvåspråkig. Dess syfte är bl.a att främja gemenskapen mellan kristna bönder och andra primärproducenter,  samt att sprida evangeliet till finländska bönder. Som förening är det enklare att arrangera olika tillställningar i framtiden.

Vi tror:

  • På en treenig Gud: Fadern, Sonen och den Helig Ande.
  • På Jesu Kristi fullkomliga försoningsverk.
  • Att Bibeln är helt och hållet Guds ord.

Om du vill ha tilläggsinformation kan du skicka e-post till

kristnabonder@gmail.com

eller ringa Kaj Nylund 040-5467744 eller Anders Salo 045-2069777