Kristna bönder i Finland

Jordbrukarna gör ett viktigt arbete under ständig press från många olika håll. Ensam och i egen kraft orkar vi inte länge. Vi behöver varandra och Guds ledning i våra företag. Vår bön är att fler och fler bönder hittar varandra och uppmuntras att söka Herrens vilja. Han ger oss en framtid och ett hopp!

Aktuellt:

Övernatta förmånligt och delta kvällssamlingar i Farmari! Läs mera.

Sommarträff för kristna bönder, Storkyko den 30. – 31.7. Välkommen!

Hej bondebröder och systrar i Herren! Läs mera