Kristna bönder i Finland

Jordbrukarna gör ett viktigt arbete under ständig press från många olika håll. Ensam och i egen kraft orkar vi inte länge. Vi behöver varandra och Guds ledning i våra företag. Vår bön är att fler och fler bönder hittar varandra och uppmuntras att söka Herrens vilja. Han ger oss en framtid och ett hopp!

Aktuellt:

Välkommen på gemenskapsdag i Nykarleby, lördagen den 1.4 ! Läs mera.

Den närvarande Jesus! Läs mera.

Guds vilja och lydnad. Läs mera.