Kristna bönder i Finland

Jordbrukarna gör ett viktigt arbete under ständig press från många olika håll. Ensam och i egen kraft orkar vi inte länge. Vi behöver varandra och Guds ledning i våra företag. Vår bön är att fler och fler bönder hittar varandra och uppmuntras att söka Herrens vilja. Han ger oss en framtid och ett hopp!

Aktuellt:

Bondeträff i Kaavi 9.11 Läs mera.

Hösthälsningar från Kymmenedalen! Läs mera.

Hej bondebröder och systrar i Herren! Läs mera